Feeds:
Bài viết
Bình luận

Archive for the ‘– VỀ TÔI’ Category

Về tôi

 

16730262_10208439321131611_532537721675352158_n

Hoàng Phong Tuấn, 1978.

Nơi công tác: Bộ môn Lý luận văn học, Khoa Ngữ văn, Đại học Sư Phạm TP HCM.

Lĩnh vực nghiên cứu: tiếp nhận văn học

Hướng nghiên cứu: truyền thông đại chúng và tiếp nhận văn học, ý hệ và tiếp nhận văn học.

Bài tạp chí:

1/ Hoàng Phong Tuấn, 2003, “Giọng điệu trữ tình thơ Hồ Xuân Hương trong 3 bài ‘Tự tình'”, Khoa học xã hội và nhân văn, ĐHSP TP HCM, số 33.

2/ Hoàng Phong Tuấn, 2004, “Văn học đối thoại với văn hóa”, Văn hóa nghệ thuật, Số 12 (246).

3/ Hoàng Phong Tuấn, 2005, “Gía trị văn hóa của tác phẩm văn học”, Tập san Khoa học xã hội và nhân văn, ĐH KHXH&NV.

4/ Hoàng Phong Tuấn, 2006, “Tiếp nhận thơ Nôm Hồ Xuân Hương trong sáng tạo nghệ thuật”, Khoa học xã hội và nhân văn, ĐHSP TP HCM, số 9, 2006.

5/ Hoàng Phong Tuấn, 2007, “Những vấn đề đặt ra khi giảng dạy thơ Hồ Xuân Hương ở nhà trường phổ thông”, Giáo Dục, số 161.

6/ Hoàng Phong Tuấn, 2009, “Khía cạnh tương tác trong khái niệm ‘Tầm đón đợi’ của Hans Robert Jauss” Khoa học xã hội và nhân văn, Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh. Số 17 (51).

7/ Hoàng Phong Tuấn, 2010, “Sự kế thừa và vận dụng của Hans Robert Jauss về quan niệm ‘lịch sử tác động'”, Niên giám Bình luận văn học, Hội nghiên cứu giảng dạy văn học TP HCM.

8/ Hoàng Phong Tuấn, 2012, ‘Một số điểm chính trong lý thuyết tiếp nhận của Wolfgang Iser’, Tạp chí Đại học Sài Gòn: số chuyên đề Bình luận văn học.

9/ Hoàng Phong Tuấn, 2013, “Phân tích tác động thẩm mỹ của văn bản thơ Đèo Ba Dội từ góc độ mỹ học tiếp nhận của Hans Robert Jauss”, Nghiên cứu văn học, số 1, 2013.

10/ Hoàng Phong Tuấn, 2016, “Những điểm chính trong hành trình lí thuyết của Hans Robert Jauss”, Khoa học xã hội và nhân văn, ĐHSP TP HCM, số 2, 2016.

11/ Hoàng Phong Tuấn, 2016, “Định chế và sự đọc”, Nghiên cứu văn học, số 9, 2016.

12/ Hoàng Phong Tuấn, 2016, “Tính đại chúng của sự đọc và huyễn tưởng tinh thần của văn học”, Văn nghệ quân đội, số 10.

Báo cáo khoa học:

1/Hoàng Phong Tuấn, 2004, “Bước đầu phân loại tư duy tiếp nhận tác phẩm văn học”, Kỉ yếu Hội thảo các nhà ngữ văn trẻ lần 2, Khoa Ngữ văn, trường ĐHSP TP HCM.

2/Hoàng Phong Tuấn, 2015, “Xung đột quy chuẩn trong phê bình văn học”, Hội thảo Nghiên cứu văn học từ tiếp cận văn hóa, Viện Văn học, Hà Nội.

3/Hoàng Phong Tuấn, 2016, “Chuyển hướng văn hóa trong nghiên cứu tiếp nhận”, Kỉ yếu Hội thảo “Đổi mới dạy học và nghiên cứu văn học”, ĐHSP HN.

4/ Hoàng Phong Tuấn, 2016, “Ý hệ và diễn giải”, Kỷ yếu Hội thảo Kỷ niệm 100 năm ngày công bố “Giáo trình Ngôn ngữ học đại cương” của F. de Saussure (1916-2016).

5/ Hoàng Phong Tuấn, 2017, “Kí ức và sự hòa giải: Nhật ký Đặng Thùy Trâm trong sự kiến tạo của truyền thông đại chúng”, Hội thảo Tiếp cận liên ngành trong nghiên cứu văn học nghệ thuật: thành tựu và triển vọng, Viện Văn học – Khoa Ngữ văn ĐHQG HN – Khoa Ngữ văn, ĐHSP HN.

Sách in chung:

1/ Hoàng Phong Tuấn, 2006, “Ý thức luân lí đạo đức trong tiếp nhận thơ Nôm Hồ Xuân Hương”, Khoa Ngữ văn – 30 năm nghiên cứu và giảng dạy, Nxb ĐHQG TP HCM.

2/ Hoàng Phong Tuấn, 2012, ‘Lý thuyết tiếp nhận văn học đầu thế kỷ XXI: Những tiếp cận từ góc độ diễn ngôn’, Tiếp nhận văn học nghệ thuật, NXB ĐHQG, HN.

3/ Hoàng Phong Tuấn, 2016, “Sự đọc bình dân tiểu thuyết ngôn tình”, Đời sống xã hội Việt Nam đương đại, tập 2, Nxb Tri thức.

Sách dịch chung:

1/ Hoàng Phong Tuấn (dịch chung, Bùi Văn Nam Sơn chủ trương và hiệu đính), Từ điền triết học Kant, Nxb Tri Thức, 2012.

2/ Hoàng Phong Tuấn (dịch chung, Bùi Văn Nam Sơn chủ trương và hiệu đính), Từ điển triết học Hegel, Nxb Tri Thức, 2015.

Hoạt động khoa học:

1/ Tọa đàm: “Về các khái niệm của Roland Barthes: Thuyết cấu trúc, tác giả, lối viết”, 2011, ĐHKHXH&NV TP HCM.

2/ Tọa đàm: “Hành trình lí thuyết của Hans Robert Jauss”, Salon văn hóa Cà Phê Thứ Bảy, 2013.

Cập nhật tháng 04/ 2017.

Liên hệ: hoangphongtuan@gmail.com.

…………………..————————………………………………………….

Advertisements

Read Full Post »