Feeds:
Bài viết
Bình luận

Archive for Tháng Ba, 2017

Các anh chị sinh viên năm 3 hệ cử nhân học chuyên đề Tiếp nhận văn học thân mến, tôi muốn chia sẻ với các anh chị vài điều về bài tập thực hành nghiên cứu của chuyên đề này:

  • Về tâm thế và tầm nhìn. Các anh chị phải có tâm thế và tầm nhìn với chuyên đề này: các anh chị rồi đây sẽ làm chuyện gì, ở lĩnh vực gì, thì hãy chọn một vấn đề của lĩnh vực ấy và trao đổi với tôi để định hướng đề tài. Vì sao như vậy? Vì chuyên đề là khóa học vận dụng kiến thức để giải quyết một vấn đề của thực tiễn, nên đề tài phải phục vụ cho thực tiễn ấy.
  • Về định hướng lựa chọn đề tài. Mỗi giảng viên có một thiên hướng của riêng mình. Tôi cũng vậy. Thiên hướng này có thể di chuyển phạm vi và đối tượng khảo sát, nhưng định hướng lí thuyết và con đường tiếp cận thì ít thay đổi. Chuyên đề không hoàn toàn là kiến thức tổng quát nữa, chuyên đề là người giảng viên dựa trên kinh nghiệm và định hướng nghiên cứu của riêng mình mà hướng dẫn các anh chị bước đầu đưa kiến thức vào giải quyết thực tế đời sống của lĩnh vực. Các anh chị phải đi theo hướng mà tôi đã đi là điều tất yếu. Thế nên không phải đề tài nào cũng được duyệt xét, cần phải chuẩn bị cho điều ấy.
  • Về sự cẩn trọng trong tiếp cận dữ liệu. Mọi nghiên cứu đều phải nghiêm túc từ giai đoạn tiếp cận dữ liệu. Dù cho nghiên cứu ấy không đạt được những khái quát và phân tích đáng kể, nhưng nó phải ít nhất có ích về mặt dữ liệu. Chính ở đây, mọi sự thiếu nghiêm túc trong tiếp cận dữ liệu đều không được phép xảy ra.

(còn tiếp)

Read Full Post »