Feeds:
Bài viết
Bình luận

Archive for Tháng Tư, 2016

Vì thế dạng tức tồn tại của sự chơi không phải là vì trò chơi được chơi nên phải có một chủ thể đùa chơi. Thay vào đó, nghĩa nguyên thủy của sự chơi là một nghĩa trung giới. Do đó ta nói rằng thứ gì đó đang chơi ở nơi nào đó hay lúc nào đó, rằng thứ gì đó đang trong cuộc chơi hay thứ gì đó đang diễn ra.

Quan sát ngôn ngữ này dường như gián tiếp chỉ ra rằng sự chơi không phải là thứ gì đó mà một người thực hiện. Trong phạm vi liên quan đến ngôn ngữ, chủ thể đích thực của sự chơi rõ ràng không phải là tính chủ thể của một cá nhân người chơi với những hành vi khác nhau mà thay vào đó chủ thể đích thực của sự chơi là bản thân sự chơi. Gadamer. Chân lý và phương pháp.

Read Full Post »

Theo cách truyền thống, nghiên cứu truyền thông đại chúng đã khái niệm hóa quá trình truyền thông trên cơ sở mạch (circuit) lưu thông hay vòng lặp (loop) lưu thông. Mô hình này đã từng bị phê bình vì [tính chất] tuyến tính (linearity) của nó – người gởi/thông điệp/người nhận – vì sự tập trung của nó vào mức độ trao đổi thông điệp và vì sự thiếu vắng ý niệm cấu trúc về những mô-men khác nhau xét như là một cấu trúc phức hợp của các quan hệ. Nhưng [ta] cũng có thể (và cần thiết) xem xét quá trình này dựa trên cái cấu trúc vốn được tạo ra và được đặt cơ sở từ sự kết nối của những mô-men liên kết nhưng phân biệt nhau – sản xuất, lưu thông, phân phối/tiêu dùng, tái sản xuất. Cấu trúc này xem xét quá trình [truyền thông] ở góc độ ‘sự chi phối của cấu trúc phức hợp’ (complex structure in dominance), vốn đặt cơ sở từ sự kết nối các quan hệ hiện thực, mà mỗi trong số chúng, vẫn giữ lại được nét đặc thù của mình và [đồng thời] có phương thức đặc trưng của riêng mình, các hình thức và các điều kiện tồn tại của riêng mình. Hướng tiếp cận thứ hai này, tương ứng với [lý thuyết về] sản xuất hàng hóa được Marx nêu ra trong Bản thảoTư bản, có ưu thế hơn cả trong việc làm nổi bật một cách sâu sắc cách thức ‘sự lưu thông của các hình thức’ [‘passage of forms’] đặt cơ sở cho cái vòng tròn liên tiến – sản xuất – phân phối – sản xuất [1]. Nó cũng làm rõ tính đặc thù của các hình thức nơi đó sản phẩm của quá trình ‘hiện ra’ trong mỗi mô-men, và do vậy, phân biệt ‘sự sản xuất’ diễn ngôn với các kiểu loại sản xuất khác trong xã hội hiện đại và trong các hệ thống phương tiện truyền thông hiện đại.

[1]

Read Full Post »

“Không giống như người viết – những người tạo dựng nên nơi chốn của họ, hậu duệ của những nông phu từ thời xa xưa giờ canh tác, đào giếng và dựng nhà trên cánh đồng ngôn ngữ – người đọc là những người du hành; họ đi ngang qua mảnh đất thuộc về kẻ khác, giống như người du mục trên hành trình của mình xâm nhập vào cánh đồng mà họ không là người viết, cuỗm đi và hưởng thụ của cải của đất Ai Cập trù phú. Sự viết gom góp, tích trữ, cưỡng lại thời gian bằng cách tạo dựng một không gian và gia bội sản phẩm của nó bằng chủ nghĩa bành trướng của sự tái sản xuất. Sự đọc chẳng dùng cách gì để chống lại sự hủy hoại của thời gian (ta quên mình và cũng quên đi việc đọc), cũng chẳng giữ lại những gì đạt được, hoặc việc ấy quá nghèo nàn, và mỗi nơi chốn đi qua là sự tái diễn lại thiên đường đã mất”. Michel de Certeau

Tớ lấy của bác cái gì để sử dụng cho việc gì thì bác có quyền can thiệp không? Hay đơn giản, bác có biết không? hehe

Read Full Post »