Feeds:
Bài viết
Bình luận

Archive for Tháng Mười 30th, 2015

NHẢM (30/10/2015)

Mất ít nhất là 5 năm để có kiến thức cơ bản và cập nhật trong một lĩnh vực, thêm 3 năm nữa để có thể tư duy về nó, và ít nhất 3 năm nữa để sử dụng các thao tác tư duy vào cho sự khám phá. Và suốt hơn 10 năm ấy không ngừng nỗ lực chống lại những thói quen thâm căn cố đế từng được định hình trước đó.

Bất kì một sự tưởng là khám phá đều chông chênh không thể tả.

Advertisements

Read Full Post »