Feeds:
Bài viết
Bình luận

Archive for Tháng Bảy, 2015

Những hình thức của các thể loại nghệ thuật không phải là độc nhất. Mà ngược lại, chúng tiến triển trên cơ sở tính xác thực của những điều kiện xã hội và lịch sử cụ thể. Đặc trưng của chúng, tính cá biệt đặc thù của chúng được xác định bằng khả năng chúng biểu tả những đặc trưng cơ bản của thời đoạn xã hội lịch sử có sẵn. Vì thế, những thể loại khác nhau sinh ra ở những giai đoạn cụ thể của sự phát triển lịch sử, chúng biến đổi hoàn toàn đặc điểm của mình (sử thi biến đổi thành tiểu thuyết), thỉnh thoảng, chúng hoàn toàn biến mất, và thỉnh thoảng, trong tiến trình lịch sử, chúng hiện ra trở lại với sự hiệu chỉnh nào đó. Georg Lukács.

Advertisements

Read Full Post »