Feeds:
Bài viết
Bình luận

Archive for Tháng Sáu, 2015

“Nhưng còn việc đọc thông thường về các văn bản thông thường thì sao? Những kiểu loại nào của tính liên văn bản định vị việc đọc như thế? Những hình thức diễn ngôn và những cơ cấu thể chế nào giám sát chúng? Tôi không biết, ít nhất là không biết chi tiết về chúng”. Tony Bennett.

Không thèm dẫn Stanley Fish ra để mà phê phán, mà dẫn Jameson, một đại sư phụ mà Fish chắc chắn có ảnh hưởng, và bằng một lối văn từ tốn ngầm ẩn sự ngạo mạn, Tony Bennett rút con dao ra khỏi vết tử thương mà Fish đã cắm vào lưng mỹ học tiếp nhận. Nhưng rồi Bennett đã quay lưng đi mà không thèm chữa trị hay ít nhất là cầm máu vết tử thương ấy.

Và mỹ học tiếp nhận hấp hối trong nỗi trống trải và cô đơn tận cùng.

(Chờ xem tiếp tập sau)

Advertisements

Read Full Post »