Feeds:
Bài viết
Bình luận

Archive for Tháng Tư 12th, 2015

Một cuốn sách có những biên giới không bao giờ rõ ràng: nó vượt quá tiêu đề, dòng đầu tiên và dấu chấm câu cuối cùng, nó vượt quá hình thể nội tại của nó, nó được lĩnh hội trong hệ thống những quy chiếu đến những cuốn sách khác, những văn bản khác và những câu văn khác: nó là điểm giao cắt trong một mạng lưới… Cuốn sách không đơn thuần là một vật mà ta nắm trong tay ta; và nó không thể nào vẫn nằm trong hình thể lập phương chữ nhật chứa đựng nó: sự hợp nhất của nó là khả biến và tương quan. Ngay khi ta nêu vấn đề về tính hợp nhất thì nó kết thúc sự tự tại của mình; nó tự biểu thị, tự kiến tạo, chỉ trên cơ sở phạm vi phức tạp của diễn ngôn. M. Foucault.

Advertisements

Read Full Post »