Feeds:
Bài viết
Bình luận

Archive for Tháng Mười Hai 30th, 2014

“Văn học là một loại nghệ thuật động ảnh (kinetic art) nhưng với hình thức vật lý nó đảm nhận việc ngăn ta thôi không xem xét bản tính bản chất của nó, ngay cả khi ta trải nghiệm nó là như thế. Sự tiện lợi của một cuốn sách đối với đôi tay, sự hiện diện của nó trên kệ, danh mục của nó trong catalogue thư viện – tất cả những điều này khiến ta nghĩ về nó như là một đối tượng tĩnh tại. Không hiểu sao khi đặt cuốn sách xuống, ta lại quên rằng trong khi ta đang đọc, thì nó chuyển động (các trang sách được lật, các dòng chữ lùi dần vào quá khứ) và quên rằng ta cũng chuyển động cùng với nó.
Nhà phê bình nào cho rằng “bài thơ tự nó như một đối tượng của phán đoán phê bình cá biệt” thì đã đưa sự lãng quên này thành một nguyên tắc; nó biến đổi kinh nghiệm có tính thời gian thành một kinh nghiệm có tính không gian; nó bước lùi lại và bằng một cái nhìn lướt đơn giản đã thâu gồm cái toàn bộ (câu văn, trang sách, tác phẩm) vốn được người đọc nhận biết (nếu được chút nào đó) chỉ dần dần, từng bước một”. Stansley Fish.

Read Full Post »