Feeds:
Bài viết
Bình luận

Archive for Tháng Bảy 28th, 2014

Nhát dao của Fish

Rốt cục thì, câu hỏi oái oăm từ một sinh viên trong lớp học của Fish vẫn còn treo lơ lửng trên đầu các lý thuyết gia tiếp nhận: “Có [tồn tại] văn bản nào trong lớp này không?”. Ngay cả đối với các lý thuyết gia vận dụng khoa học tự nhiên (y sinh học, khoa học não bộ và các thứ khác) cho nghiên cứu tiếp nhận, thì câu hỏi ấy (mà tiền đề của nó là luận đề nổi tiếng của Nietzsche: không có sự kiện, chỉ có sự lý giải) vẫn nêu ra nghi vấn đối với quan niệm của khoa học tự nhiên về sự tồn tại của sự kiện.

Sự kiện tồn tại như thế nào, nó tồn tại qua các bằng chứng có thể kiểm tra được (xung điện trong não nộ, các phản ứng điện hóa của các neuron thần kinh), hay tồn tại như là các mô hình logic về thế giới, hay tồn tại trong ngôn ngữ… hay ….; thì xét cho cùng, đó đều là những cách lý giải về tồn tại.

Fish quả không hổ danh là người đã đâm một nhát dao trí mạng vào lý thuyết tiếp nhận; và, người rèn con dao ấy, lại là Nietzsche.

Duy có điều, Fish đã dùng con dao mổ cá sấu của Nietzsche để đâm chết một con thằn lằn, làm cho nó nát bét ra, trước khi có thể biết chút gì đó về nó, như đực hay cái, chẳng hạn.

Advertisements

Read Full Post »