Feeds:
Bài viết
Bình luận

Archive for Tháng Mười Hai 13th, 2012

Dịch thô xong bài này, tôi sướng quá đi. Dù còn phải sửa chữa và hiệu đính….

Đây là bản do Iser tự dịch ra tiếng Anh từ bài phát biểu nổi tiếng khi nhậm chức giáo sư đại học Konstanz: Die Appellstructur der Texte.

Bản tiếng Anh này, Iser vừa dịch, vừa viết lại, dễ hiểu và rõ ràng hơn. Rồi đây tôi sẽ xông vào bản tiếng Đức. Hehe.

Có thể nói, trong các lí thuyết gia mỹ học tiếp nhận, tôi sợ ông này nhất. Không chỉ vì lí thuyết của ổng liên quan đến hiện tượng học, là cái món tôi chỉ mới vừa được học hành, mà còn vì cha này viết quá khô khan, và chi li….

“… Nói một cách ngắn gọn, quá trình đọc cần được miêu tả như là sự chuyển đổi của người đọc cho các dấu hiệu từ văn bản gởi đến. Nhưng nếu hành vi đọc thực sự là sự chuyển đổi các dấu hiệu do tác giả tạo ra, thì ta buộc phải hỏi rằng liệu có thể mô tả được một quá trình như thế mà không viện dẫn đến một tâm lý học về người đọc hay không. Hơn nữa, nếu ta nỗ lực phác họa một sự phân biệt giữa văn bản và các hình thức khác nhau có thể có cho sự chuyển đổi của nó, thì ta có nguy cơ bị buộc tội là đã phủ định tính đồng nhất của văn bản và đơn thuần để nó tan biến vào trong sự tùy tiện của tri nhận chủ quan. Một văn bản, như những khuynh hướng thảo luận, phải biểu trưng cái gì đó, và ý nghĩa của cái được biểu trưng tồn tại độc lập với mỗi phản ứng cá biệt mà cái ý nghĩa đó gợi nên. Tuy nhiên, để chạm đến điều này, ta phải thừa nhận rằng “ý nghĩa” này, trông có vẻ là độc lập với mỗi sự cụ thể hóa văn bản, chính nó không gì khác hơn là trải nghiệm đọc cá nhân mà giờ đây đã được đồng nhất hóa với bản thân văn bản. Những lý giải dựa trên [quan niệm về] việc truyền tải ý nghĩa vẫn luôn tồn tại trong nhiều thời đại, với việc làm tan loãng một cách hợp lý những văn bản mà chúng xem xét. May mắn thay, những lý giải như thế thỉnh thoảng cũng bị rơi vào mâu thuẫn, nhưng hầu hết đều với lý do hợp lý rằng một lý giải bị hạn định như thế rút cuộc thì cũng sẽ đi đến chỗ bị vượt bỏ. Lịch sử của những hồi ứng với các tác phẩm văn học, hóa ra lại là một lịch sử của những biến số, có đầy rẫy những ví dụ về điều này…”.

Advertisements

Read Full Post »