Feeds:
Bài viết
Bình luận

Archive for Tháng Mười 9th, 2012

“…. Cách thức người đọc trải nghiệm văn bản sẽ phản ánh thiên hướng riêng của anh ta, và trong khía cạnh này văn bản văn học hoạt động như kiểu một tấm gương; nhưng đồng thời, thực tại được tạo ra từ quá trình đọc ắt sẽ là một thực tại khác với thực tại của riêng người đọc (vì thông thường ta sẽ cảm thấy chán với những văn bản phô bày cho ta những thứ mà chính ta đã biết quá rõ rồi). Do vậy ta gặp ở đây một tình huống có vẻ nghịch lý trong đó người đọc bị buộc phải khám phá những khía cạnh trong chính anh ta để trải nghiệm một thực tại vốn khác với thực tại của riêng anh ta. Sức tác động mà cái thực tại khác này tạo ra đối với người đọc chủ yếu dựa vào phạm vi mà bản thân anh ta tích cực hoàn thành phần chưa được viết của văn bản, và ngay lúc bổ khuyết cho toàn bộ những liên kết đã mất, anh ta phải suy nghĩ [để bổ khuyết] dựa vào những kinh nghiệm khác với kinh nghiệm riêng của anh ta; hơn nữa, chỉ bằng việc quên đi thế giới kinh nghiệm thân thuộc của riêng mình thì người đọc mới có thể chìm đắm vào cuộc du hành mà văn bản văn học hiến tặng”.

trích: Wolfgang Iser, “Qúa trình đọc: một tiếp cận hiện tượng học”. Hoàng Phong Tuấn dịch.

Advertisements

Read Full Post »