Feeds:
Bài viết
Bình luận

Archive for Tháng Năm 25th, 2012

Năm 1929, Wittgenstein trở về lại đại học Cambridge. Trước đó, Keynes đã khuyên Wittgenstein trở về, giờ thì Keynes viết cho vợ mình rằng: “Vậy là, Chúa đã trở lại. Anh gặp ngài trên xe lửa chuyến 5.15”.

Nhưng Wittgenstein không có tiền và cũng chẳng có bằng cấp. Nên ông quyết định trình quyển Tractatus để lấy bằng tiến sĩ. Bạn cũ của ông là Moore, giờ đã là giáo sư triết, và Russell, một triết gia đại giáo sư, cùng ngồi hội đồng. Buổi bảo vệ diễn ra thật hài. Và kết thúc bằng cảnh Wittgenstein vỗ vai hai đại giáo sư an ủi:

“Yên tâm, tôi biết rằng các ông không bao giờ hiểu nổi nó!”.

Và tất nhiên, cuốn sách ngắn gọn kỳ quặc được đưa ra để bảo vệ ấy trở thành cuốn sách lừng lẫy chốn giang hồ.

Advertisements

Read Full Post »