Feeds:
Bài viết
Bình luận

Archive for Tháng Năm 15th, 2012

Tại Việt Nam, bắt đầu có nhiều người quan tâm đến khái niệm “trò chơi ngôn ngữ” trong triết học ngôn ngữ hậu kỳ của Wittgenstein. Không chỉ lý luận văn học, mà ngay cả phê bình văn học cũng bắt đầu sử dụng đến khái niệm triết học này.

 

Tôi sẽ góp phần vào mối quan tâm chung này, bằng một tiến trình.

 

Vì cũng là người đang tìm hiểu về khái niệm này, mục đích của tôi không gì khác hơn là hi vọng được học hỏi thêm, thông qua việc trao đổi tư liệu và kiến thức với mọi người.

TƯ LIỆU TRÊN MẠNG:

1/ Ta bắt đầu bằng việc điểm qua cuộc đời và sự nghiệp của Wittgenstein qua hồi tưởng của gia đình, đồng nghiệp và những người thầy của ông:

http://ishare.iask.sina.com.cn/f/21291453.html.

2/ Sau đó, dù chỉ tìm hiểu khái niệm ‘trò chơi ngôn ngữ’ nhưng ta cũng phải biết tổng quan về các chặng đường nghiên cứu của Wittgenstein qua một vài cuốn nhập môn:

http://ishare.iask.sina.com.cn/f/8659752.html.

http://ishare.iask.sina.com.cn/f/6715790.html.

3/ Rồi chắc chắn phải đến tuyển tập các bài nghiên cứu tiêu biểu nhất về triết gia này:

http://ishare.iask.sina.com.cn/f/7619617.html.

4/ Để đi vào đọc tác phẩm của ông, phải có từ điển Wittgenstein:

http://ishare.iask.sina.com.cn/f/8365755.html.

5/ Và bây giờ là tác phẩm chính trình bày về khái niệm này:

http://ishare.iask.sina.com.cn/f/22781609.html.

6/ Và một cuốn sách chú giải về nó:

http://ishare.iask.sina.com.cn/f/11913799.html.

7/ Đọc thêm cuốn tuyển tập, có ích cho việc tìm hiểu nguồn gốc các khái niệm của ông:

http://www.scribd.com/bob333333/d/31367197-The-Collected-Works-of-Ludwig-WittGenStein.

 

Read Full Post »