Feeds:
Bài viết
Bình luận

Archive for Tháng Mười, 2011

HỒ XUÂN HƯƠNG – NGƯỜI TÌNH CỦA TÔI

Thật ra người tình đầu tiên của tôi là… nàng chinh phụ.

Nhưng tôi nhận ra, nàng không mấy hấp dẫn, vì lai… Tàu nhiều quá. Hay có lẽ tại mỹ cảm tôi kém, chẳng ưa những hình thức quá kiêu sa đài các. Tôi cũng không thích mấy nàng Kiều, vì nàng…. nhiều người tình quá. So với Kim Trọng, tôi thua là cái chắc, chẳng văn chương nết đất, chẳng thông minh tính trời. Với tay họ Mã, tôi lại càng thua, cái món nước trước bẻ hoa của hắn quá ‘độc’, không bắt chước nổi. Còn Thúc Sinh thì…, tôi là anh giáo khổ, chẳng có trăm nghìn vàng mua một tiếng cười của người đẹp… Với Từ Hải thì tôi lại càng không dám sánh…

Tôi chia tay ngay nàng đầu tiên, còn nàng thứ hai thì chỉ dám đứng xa dòm… Nói chung với các nàng này, tôi chẳng nhiều vấn vương. Tôi đến với Hồ Xuân Hương. Hồ Xuân Hương hấp dẫn tôi, vì cũng như bao anh con trai mới trưởng thành khác: nàng quá hấp dẫn! Nóng bỏng nữa là khác, dân choai choai gọi là xếc xi, tôi gọi là gợi tình.

Đúng ra thì cái cốt của tôi là ưa sự hiền lành, nhưng thói đời là người ta hay đến cái khác với mình để bù trừ. Đến với Hồ Xuân Hương, tôi vào một thế giới khác với mình, nên luôn ngạc nhiên, như Alice lạc vào xứ xở thần tiên.

Nhưng yêu nàng, tôi mới hiểu, nàng không chỉ nóng bỏng, gợi tình, mạnh mẽ mà còn cô đơn. Chẳng hiểu sao, tôi cảm nhận một cách sâu sắc nỗi cô đơn của nàng.

Người ta thích nàng, nhưng người ta sợ nàng, người ta đề cao nàng, nhưng người ta cũng mạt sát nàng.

Ở xứ này, người ta xem nàng như một người con gái tân kỳ, táo bạo, gợi sự hiếu kỳ, nhưng hỏi có lấy làm vợ không, thì không ai dám. Người ta háo hức và tò mò, nhưng người ta nghi ngại. Vì người ta không biết chính xác gốc gác họ tộc nàng. Và cũng vì người ta sợ cái táo bạo của nàng nữa.

Ai mà đi lấy người đàn bà mà mình không biết tông tích gốc gác làm vợ.

Nàng như một người con gái hấp dẫn người khác nhưng cũng dễ bị bỏ rơi. Dễ bị ruồng bỏ. Một lúc bất chợt nào đó, người ta sẽ nói thẳng với nàng rằng, em không phải là em nữa, anh đã bị lừa dối… và người ta chạy theo một người con gái khác, hay thậm chí một Hồ Xuân Hương khác.

Tôi thấy Hồ Xuân Hương là người con gái dễ bị tổn thương nhất. Nàng có chanh chua, có táo bạo và nóng bỏng, là do luôn dự cảm được sự ruồng bỏ mà người đời dành cho nàng đấy thôi.

Có lẽ vì điều ấy, và nhiều điều khác nữa, nên tôi vẫn yêu quý nàng.

Nàng vẫn là người tình của tôi.

Đã 12 năm rồi, và sẽ còn mãi mãi.

Ngày viết xong luận án về Hồ Xuân Hương. 16/10/2011.

Read Full Post »